תיקון ומכירת מדפסות
תיקון ומכירת מכונות צילום
תיקון ומכירת פקסים
תיקון ומכירת מכשירים משולבים
אספקת דיו וטונרים לכל סוגי המדפסות